Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chủ đề của tương đối mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tôi là người phụ trách Xây dựng đội ngũ và đại diện nhận chứng nhận bằng khen của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nên chia sẻ 1 số kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng các anh chị phát triển.
Ảnh trao tặng bằng khen về xây dựng văn hóa doanh nghiệp do
Ông Hồ Anh Tuấn nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT & DL – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam
Ông Lê Doãn Hợp nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin, Thường trực BTC 248
Bạn có thể tải tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp về để phát triển văn hoá cho tổ chức của mình.