Blog

20 Tháng Tám, 2020

Anh đi câu nhé?

i, anh đi câu nhé ? -Gì? Anh lại đi câu ? Sao suốt ngày anh […]
8 Tháng Tám, 2019

Chia sẻ tài nguyên – plugin đồng bộ sản phẩm giữa nhiều web

Do đợt trước tôi có dự án về đồng bộ sản phẩm giữa 1 web chính […]
8 Tháng Tám, 2019

Nhân sự – tuyển dụng và giữ chân nhân viên

Tôi trước đây vốn như bao dev khác, sáng lên cty tối về, cuối tuần đi […]
8 Tháng Tám, 2019

Câu chuyện bắt trends chủ đề nóng của xã hội

08/08/19: Tôi đã định viết về chủ đề này lâu lắm rồi mà khổ nỗi là […]