Bảng kết quả kinh doanh thu gọn

Báo cáo lãi lỗ (P & L)  là báo cáo kết quả kinh doanh đánh giá bạn làm ăn có lãi hay không có lãi

Tôi và anh Lê Hữu Dương giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Thường Tín Hà Nội đã dành hơn 3 tháng để thu gọn lại cho dễ hiểu phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ gia đình hoặc người mới khởi nghiệp.

Bạn có thể tải về để sử dụng cho công việc kinh doanh của mình